Het zionisme

Titel
Het zionisme

Jaar
1909

Pagina's
45- KERK EN SECTE -

Een brochuren-reeks onder Redactie van

Dr. S. D. VAN VEEN

Hoogleer aar in de Kerkgeschiedenis en Dogmengeschtedents aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.

MET MEDEWERKING VAN:

G. Barger, H. H. Barger, N. van Beek, Pastoor J. H. Berends, Dr. J. A. Beyerman, M. Beversluis, Dr. J. P. de Bie, Prof. Dr. T. Cannegieter, Mr. F. Erens, H. Ermann S. J., Alfred Farlow, F. C. Fleischer, Dr. L. Heldring, Mr. Isidore Hen, Dr. A. C. A. Hoffman, P. H. Hugenholtz Jr. A. Kleinschmidt, W. F. K. Klinkenberg, Dr. P. J. Krom-SIGT, Prof. Dr. E. F. Kruijf, Prof. Dr. H. H. Kuyper, M. Lindenborn, Opperrabbijn M. Monasch, M. MOOY, Dr. H. M. van Nes, B. Nieuwburg, Charles W. Penrose, M. A. Perk, Prof. Dr. Joh. W. Pont, J. Quast, Otto SCHRIEKE, Prof. Dr. J. J. P. VALETON Jr., S. L. VEENSTRA, G. Veldhuizen Sr., G. H. Wagenaar, Opperrabbijn L. Wage-NAAR en vele anderen.

WIJZE VAN UITGAVE

De brochures zullen verschijnen in vrije volgorde, in seriën van 10 nummers. Bij inteekening per serie is de prijs f 3.—, om de 3 a 4 weken een nummer, terwijl afzonderlijke nummers verkrijgbaar gesteld zullen worden voor 40 cents per nummer.

PROSPECTUS.

„Kerk en Secte” ziet het licht in den vorm van een reeks op zich zelf staande geschriften, waarin door mannen, der zake kundig, voor ’t beschaafd leekenpubliek in beknopt bestek en op heldere wijze beschreven worden de leer, de inrichting, de eigenaardigheden en eventueel ook de ceremoniën der onderscheiden kerkgenootschappen en secten van den tegenwoordigen tijd, in hoofdzaak van dezulke, die — ’t zij als belangrijke centra of als bescheiden vertakkingen — in ons eigen land gevonden worden.

(zte 3e pag. vjd omsuig).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.