De Jordaan

Titel
De Jordaan

Jaar
1912

Druk
1912

Overig
3ed 1912

Pagina's
471134

haar kraam in het oog houden. — Stijn zwierf nu al 's nachts op zee met de vlet, de kwakken tegemoet; be-meesterde een grillige verdienste; dan niets een heelen nacht, dan tien gulden, waarvan vaak een bom weer afgedronken werd. Ze had hem het gezicht wel kunnen bestriemen met een staartenspits, zoo een listigen fijndraaier, bij iederen handel afgezet en in schunnige loentjes gedrongen door zijn bloedeigen broer Thijs, die meeroeide. De heele ״fijne" familie van Stijn bleef, behalve Mooie Karei, tegen haar stoken. Zij was niet fijn in het geloof, niet kerksch-godvruchtig en niet gluiperig streelend om den stoel van den dominee. Maar ze had een open hart en een mondplaat die zich roerde, bits of nijdig, al naar het moest. Zij had geen zier fijnig-heid in zich. In haar diep-menschelijke eenvoudigheid gaf zij zich over aan de almacht van Onzen lieven Heer, zonder berekeningetjes op gunst of gena. Maar stoken in het gniep, dat zou ze nooit gekund hebben^ Achter kreupelboschjes pijlen schieten en zichzelf stiekem verdoken houden, dat konden die fijne hanzen; een ander op wild-stroop sturen en zelf het kerkboek beverig-vroom befutselen, met uitgestreken gelaat. O! Ze had die listige broeiers in de gaten. Ook dien smerigen Thijs, die alles met Stijn deelde wat ze samen van de vlet verkochten. Maar toen was Neel tot Stijn uitgebarsten, dat het uit moést zijn. Iedere week betaalde hij van bloe-dig-geleend geld, tien gulden af. Op zijn Jordaansch. Dat was dan twaalf gulden, terwijl beschouwd als tien. Dan had hij iedere maand vijf gulden voor de goeiigheid van het leenen zelf moeten geven, en dan voor het heele bedrag nog honderd procent rente zoolang het uitstond. Zoo werden ze als ventertjes en negocianten door sluw-zich-verrijkende weekvrouwen en woekerende geldschieters, door eigen klassegenooten uitgemergeld; door het pezigste egoïsme en de laagste winzuchtigheid leeg-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.