De Jordaan

Titel
De Jordaan

Jaar
1912

Druk
1912

Overig
3ed 1912

Pagina's
471135

geperst. Met uitgepuilde oogen van hebzucht stonden de woekeraars op de loer, iedere week wachtend op hun termijn, onvermurwbaar en dreigend-met-het-ergste, — afbreking van steun, — als er niet precies termijn-bedrag en óverbedrag gestort werd. Thijs nu stond voor niets, at mee met Stijns verdienste, zonder ooit in de rats te zitten voor afbetaling en rente. Dat kon Neel niet langer verkroppen. Ze zou het de onbeweeglijke ooren van Stijn intoeteren; zoo een hengst. Gaf hem dat geen pijn tot op het been, zoo een sluwe tierelantijn? Met zijn traag besef van der dingen verhoudingen kreeg hij nu toch eindelijk inkijk in Thijs' gemeene manier van exploiteeren. Zoo een vuilde paadrijderij van andermans duiten. Nou hij het begreep, zou het Thijs niet glad zitten, verzekerde hij Neel. Voor zijn part kon de Schreierstoren op hem waaien, hij zou het hem zeggen. Zoo een haveloos gedrag tegen een eigen broer,.... dat werd een modder-poeltje. Hoe gauwer hij den harpoen in zijn huid kon drillen hoe liever het Stijn werd.—Op eenOctobermiddag, in een kroeg aan de Willemstraat, was de uitbarsting losgebroken. Van de kroeg naar de keien had Stijn het er uitgevloekt en hem gezegd dat hij niet langer Thijs naast zich duldde als hij niet mee afbetaalde. —

— Dèt hep je fuyl waaf je faurgestaukt!.... had Thijs gegierd.

Stijn, stik-rood van wilde woede, de tong opgehitst door drank, schold woest terug en eer hij het vermoedde had Thijs hem in de borst gegrepen en tegen de keien neergestompt. Ontstelde en schreeuwende buurvrouwen kwamen Neel waarschuwen dat Stijn zoo liederlijk werd ״afgetuigd" door Thijs. Neel, dol van kwaadaardigheid, voelde zich aangegrepen door een wrok, zóó hevig en wild, dat ze hartkloppingen kreeg van ontroering. Ze moest zich koelen, koelen, eindelijk, op al den smaad, laster, vertrapping en min-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.